moins plus

Feux xenon

Feux xenon

Toit Ouvrant et/ou Panoramique

Toit Ouvrant et/ou Panoramique

Jantes alliage

Jantes alliage

Radars recul

Radars recul

Camera recul

Camera recul

Leger enfoncement aile arg

Leger enfoncement aile arg

Eclats spoiler ar noir

Eclats spoiler ar noir

Legeres rayures garniture interieur hayon

Legeres rayures garniture interieur hayon

Legeres rayures pc ar

Legeres rayures pc ar

Micro eclats parebrise

Micro eclats parebrise

Leger defaut feu avg

Leger defaut feu avg

Legeres rayures retro d

Legeres rayures retro d

Feux xenon

Toit Ouvrant et/ou Panoramique

Jantes alliage

Radars recul

Camera recul

Leger enfoncement aile arg

Eclats spoiler ar noir

Legeres rayures garniture interieur hayon

Legeres rayures pc ar

Micro eclats parebrise

Leger defaut feu avg

Legeres rayures retro d

DÉFAUTS
06 Leger enfoncement aile arg
07 Eclats spoiler ar noir
08 Legeres rayures garniture interieur hayon
09 Legeres rayures pc ar
10 Micro eclats parebrise
11 Leger defaut feu avg
12 Legeres rayures retro d
QUALITÉS
01 Feux xenon
02 Toit Ouvrant et/ou Panoramique
03 Jantes alliage
04 Radars recul
05 Camera recul
moins plus
/ 5
moins plus
/ 7